info@leefstijlcoach-anja.nl - 06 268 300 03

AVG - privacyverklaring

Leefstijlcoach-anja.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring conform de AVG-wetgeving. Leefstijlcoach-anja.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Leefstijlcoach-Anja zal zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens en vertrouwelijk behandelen. Hoe we hiermee omgaan is vastgelegd in deze AVG-privacyverklaring. Leefstijlcoach-Anja, zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is verantwoordelijk voor de door jou verstrekte gegevens. Leefstijlcoach-Anja kan persoonsgegevens verwerken omdat je de website van Leefstijlcoach-Anja.nl hebt bezocht en een webformulier op deze website hebt ingevuld. Het kan ook zijn dat je gegevens hebt verstrekt via telefoon of e mail.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief, gebruiken we je gegevens alleen voor dat doel. Vul je een inschrijfformulier op de website in om informatie op te vragen dan zal deze informatie uitsluitend gebruikt worden om contact met je op te nemen.

Welke persoonsgegevens kunnen er verwerkt zijn?

Leefstijlcoaching gaat over gezondheid. Daarom kunnen tijdens de coachgesprekken gezondheidsmetingen worden verricht en gezondheidsvragen worden gesteld.

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Je gegevens worden gebruikt om nieuwsupdates te versturen en om je te informeren over de bedrijfsactiviteiten van leefstijlcoach-anja.nl. Wij gebruiken gegevens van surfgedrag op de website van leefstijlcoach-anja.nl om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website. Als je je naam, telefoon en mailadres geeft kunnen we dit gebruiken om contact op te nemen en/of om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een coachtraject). Alle informatie die je per mail of telefoon deelt, slaan wij zorgvuldig op, waar dit voor het coachtraject relevant is. We gebruiken je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan het coachtraject gerelateerde zaken.

Wat gebeurt NIET met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of voor besluitvorming door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens.

Met deze 'verwerkers' zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Hoe worden gegevens beveiligd

Je gegevens worden niet online opgeslagen, maar op een computer die met passende (technische) maatregelen is beveiligd. Daarnaast maakt de website gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje in de url.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor het in eerste instantie voor is verzameld. Concreet betekent dit:

Er is een uitzondering: Net als elke onderneming zijn wij wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen en met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Waar kan ik me afmelden voor de nieuwsbrief?

Onder aan iedere nieuwbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan direct contact op, dan maken wij het binnen twee werkdagen in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

info@leefstijlcoach-anja.nl
06 268 30003
Anja Ritzerfeld-Kalmijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Leefstijlcoach-anja.nl.

 

Privacy | Disclaimer | Klachtenportaal Zorg