info@leefstijlcoach-anja.nl - 06 268 300 03

Disclaimer

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span mij in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Leefstijlcoach Anja aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span mij in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar Leefstijlcoach Anja aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij Leefstijlcoach Anja of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Leefstijlcoach Anja. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Leefstijlcoach Anja.

 

Privacy en alg. voorwaarden | Disclaimer | Klachtenportaal Zorg